Home 5 Over ons 5 Onze uniciteit

Sommige aandoeningen vragen om gespecialiseerde zorg met focus

Ieder mens is uniek, net als onze zorgformules

Het draait om doorwrocht ontwikkelde behandelmethoden

De zorgformules van Intergrin zijn uitzonderlijk zorgvuldig samengesteld door specialisten in diverse disciplines en geschraagd door wetenschappelijke onderbouwing. Juist dit minutieuze kenmerkt het unieke en uiterst effectieve karakter van onze formules, waaraan een reeks van 10 basisvoorwaarden vooraf zijn gegaan en welke we blijvend hanteren.

Interdisciplinair

Om de complexe en vaak ernstige aandoeningen optimaal te kunnen behandelen, baseert Intergrin zich op een volledig integrale aanpak, zonder concessie.

Kwaliteit van de uitvoering

We kunnen alleen groei realiseren, als de resultaten en de klanttevredenheid consistent hoog zijn. Daarom wordt er zeer veel aandacht besteed aan uitvoeringskwaliteit, ook wel bekend als operational excellence.

Interventies als formules

Alles wat nodig is om tot de meest effectieve resultaten te komen wordt vastgelegd bij het uitwerken van de zorgformules. Of het nu gaat om eisen aan de huisvesting, de look & feel, personeel, training, ontwikkeling en veel meer: alles is uitgewerkt tot in alle – soms kleine, maar essentiële – details.

Meten is weten

We kunnen alleen groei realiseren, als de resultaten en de klanttevredenheid consistent hoog zijn. Daarom wordt er zeer veel aandacht besteed aan uitvoeringskwaliteit, ook wel bekend als operational excellence.

Treatment design

Alles wat nodig is om tot de meest effectieve resultaten te komen wordt vastgelegd bij het uitwerken van de zorgformules. Of het nu gaat om eisen aan de huisvesting, de look & feel, personeel, training, ontwikkeling en veel meer: alles is uitgewerkt tot in alle – soms kleine, maar essentiële – details.

Functionele Hospitality

Intergrin gaat tot het uiterste om de patiënt volledig centraal te stellen. Het is een kritische randvoorwaarde voor succes. Daarom wordt ook veel aandacht besteed aan begeleiding en huisvesting.

Treatment design

Hoewel het niet ongebruikelijk is om patiënten op te nemen in een kliniek voor dit soort aandoeningen, kiest Intergrin er juist voor om dit niet te doen, omdat gedragsveranderingen het best tot stand komen in een thuissituatie. Dat neemt niet weg, dat sprake is van een intensief schema van 26 weken met 3 tot 4 interventies per week van 1 tot 2 uur, met daarbovenop ook nog e-health huiswerk.

E-health

Door gebruik te maken van zeer innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde E-health technologie, worden de effectiviteit van de behandelingen – en daarmee de resultaten – zeer positief beïnvloed. Door dit als integraal onderdeel van de formules op te nemen, introduceren we een totale mix van behandelingen die de formules niet alleen zeer effectief, maar ook toekomstbestendig maken.

Treatment design

Intergrin is niet alleen tevreden met een succesvol resultaat na afloop van de behandeling, maar juist alleen als het tot een bestendig en langdurig resultaat heeft geleid. Daarom stopt het behandelen niet op dat moment, maar blijven we de patiënt nog geruime tijd volgen en begeleiden in opvolgprogramma’s.

E-health

De behandelingen zijn ontwikkeld voor specifieke patiëntengroepen met een specifiek, ernstig, complex patroon van psychosomatische stoornissen.

Ieder merk is zo geloofwaardig als de mensen die er werken. Maar gedrag hangt af van persoonlijkheid, iets waar we niet direct invloed op – willen – hebben, want we omarmen diversiteit. Maar bij Intergrin maken we wel een paar afspraken met elkaar, die we vastleggen in onze code of conduct.

Onze unieke kenmerken

Specialisatie

Integratie

Resultaat

Client intimacy

Toewijding

Feitelijkheid

Vernieuwing

Kwaliteit