Home 5 Over ons

Authenticiteit komt van binnen

Elke dag beter omdat onze cliënten dat verdienen

Werken voor Intergrin en haar zorgformules vraagt om mensgerichtheid. Daar worden onze collega’s ook voor geselecteerd, omdat we ervan overtuigd zijn, dat goede zorg niet alleen uit het hoofd, maar zeker ook uit het hart komt.

Die drive om mensen echt te willen helpen kenmerkt ons. Het geeft ons de energie om de lat steeds weer een beetje hoger te leggen, het nóg beter te doen, jaar na jaar. En omdat we dat samen doen, met dezelfde mentaliteit, is het eigenlijk gewoon deel geworden van onze cultuur. We hebben het ook als organisatie volledig geïnternaliseerd.

En onze waarden en code of conduct reflecteren dit uitstekend.

Core values

Naast de afspraken die we met elkaar maken, gaan we ook uit van een gezonde basis, zowel als organisatie als elk individu. Deze basis wordt gevormd door deze kernwaarden:

Specialisatie

Uitstekende resultaten voor goed gedefinieerde, maar complexe patiëntengroepen kunnen alleen worden bereikt via een zeer gerichte, gespecialiseerde aanpak.

Integratie

Intergrin’s interventies zijn gebaseerd op psychosomatische wetenschap. Ze integreren de laatste inzichten in de complexe interactie tussen lichaam en geest.

Resultaat

We zijn resultaat gedreven en dat verwerken we in alles wat we doen, van planning tot uitvoering en in de nazorg.

Client intimacy

Des te beter wij onze cliënten kennen, des te beter kunnen wij hen behandelen. Daarom spannen we ons tot het uiterste in om elkaar te leren kennen.

Toewijding

Alleen als iedereen even toegewijd is aan de taak, aan de patiënten en aan de te bereiken resultaten, is het mogelijk om als team het mooiste resultaat neer te zetten.

Meten

Door te meten en de uitkomsten meteen te verwerken en overdraagbaar te maken, kunnen we onszelf continu verbeteren, worden de behandelingen effectiever en kunnen wetenschap en Intergrin elkaar versterken.

Vernieuwen

We signaleren nieuwe trends en ontwikkelingen en we passen deze meteen toe wanneer het belang van patiënten er aantoonbaar mee wordt gediend.

Uitvoeringskwaliteit

Als zaken beter kunnen, moet het ook beter. Dit adagium hanteren we om het onderste voor onze patiënten uit de kan te halen.

Ons profiel

Betrokken formule manager in de zeer gespecialiseerde tweedelijns-zorg

Intergrin is een holding voor zeer gespecialiseerde tweedelijns-zorgformules, die de beste behandelingen wil realiseren voor groepen patiënten met complexe, maar veelvoorkomende aandoeningen. Om dit te bereiken staan wetenschappelijke onderbouwing en continue innovatie aan de wieg van onze formules.

De aandoeningen die wij via de zorgformules behandelen zijn complex door hun combinatie van zowel lichamelijke als geestelijke problematiek, die we langs de weg van wetenschappelijke psychosomatiek integraal aanpakken, met aandacht voor zowel lichaam als geest. Door samen te werken met universiteiten, kunnen we op basis van onze meet- en registratiesystemen tot empirische onderbouwing en verbeteringen komen van onze behandelmethodieken. Zo helpt de wetenschap niet alleen ons, maar helpen wij ook de wetenschap.
Voor Intergrin staan effectiviteit van de formules en blijvende resultaten voor onze cliënten centraal. We kunnen dat realiseren door als uitgangspunt te hanteren, dat waar het beter kan het ook beter moet, omdat we het zorgen voor en het ontzorgen van onze cliënten steeds centraal stellen in ons denken en handelen. Door multidisciplinair en innovatief te zijn, kunnen we ons blijvend verbeteren, om zo steeds meer waarde te creëren voor onze cliënten.

Code of conduct

Kwaliteit bereiken is één, maar kwaliteit behouden is twee. En omdat het draait om mensenwerk, zijn onze zorgformules niet alleen tot in de puntjes uitgewerkt en vastgelegd, maar maken we ook afspraken met elkaar.

Want we vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, maar dat we wel kaders hebben die onze doelen borgen.
Wat we intern afspreken:

Blijf jezelf informeren en ontwikkelen

Uitstekende resultaten voor goed gedefinieerde, maar complexe patiëntengroepen kunnen alleen worden bereikt via een zeer gerichte, gespecialiseerde aanpak.

Samenwerken

Door elkaar bij te staan en te ondersteunen kunnen we niet alleen kennis delen, maar ook eventuele kwesties meteen oplossen. Het creëert een open cultuur, waarin het ook gemakkelijker wordt om…

Elkaar te stimuleren

Want teams die elkaar helpen, uitdagen en stimuleren functioneren aantoonbaar beter en creëren zo ook een sfeer waarbinnen het logisch is dat je soms het…

Initiatief neemt

Door het nemen van initiatief, een voortrekker zijn, komen nieuwe ideeën en innovaties tot stand. Intergrin wil zichzelf steeds blijven verbeteren en vernieuwen, op basis van deze initiatieven, waar we onderling…

Opbouwend kritisch

op reageren en feedback geven. Alleen dan kunnen professionals nog beter presteren en kan Intergrin haar dienstverlening verbeteren, iets dat we elke dag weer doen. Zo brengen we ook een veilige cultuur tot stand, waarbinnen eenieder als vanzelf…

Verantwoordelijkheid neemt

Het is belangrijk om elkaar te kunnen aanspreken op wat we doen of laten. Niet om elkaar af te rekenen, maar wel om afspraken die we samen maken waarde te geven. Alleen dan kunnen we ook verantwoordelijkheid nemen voor onze cliënten en de beste resultaten bereiken. En dat doen we.

“Het is natuurlijk geweldig om te werken voor een organisatie die echte aandacht en effectiviteit van je werk volledig met je deelt.”

Bas van der Kerkhoff (49)
fysiotherapeut