Avondlezing Psychosomatiek door dr. Joeri Calsius

Webinar op di 6 juni 2024 | gratis deelname

Home 5 Privacy statement

Ons privacy statement

Intergrin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.intergrin.nl
Mijnweg 3, 6167 AC Geleen
088-0001660
Martijn Bollen is de Functionaris Gegevensbescherming van Intergrin. Hij/zij is te bereiken via fg@iicgroup.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Intergrin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een CV te uploaden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Intergrin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om contact met je te leggen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Intergrin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het doel is per soort gegevens afhankelijk, zo kunnen wij jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld wissen op verzoek, echter bewaren wij financiële gegevens gedurende de wettelijke termijn. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Intergrin verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.