Phi

Focus en specialisatie

Persoonlijke aanpak,
duurzaam resultaat

PHI is een gespecialiseerde zorginstelling (SGGZ) met de focus op intensieve behandeling van multimorbide psychosomatische stoornissen, angst, depressie en ernstige, niet direct te verklaren, lichamelijke klachten. PHI hanteert een holistische methodiek en gaat in de behandelingen uit van een integrale benadering die zich o.a. richt op het herstel van balans tussen lichaam en geest.

“Ik had een leven vóór PHI en ik heb een leven ná PHI. De eerste was uitzichtloos. De tweede is vol toekomst. Ik ben echt heel blij dat ik weer kan genieten van dingen.”

Iris van de B. (41)
PHI cliënt

“Ik ben echt heel blij dat ik naar PHI ben gegaan. Door hun aanpak ben ik niet alleen van veel pijn in mijn lichaam af, maar heb ik ook geen last meer van stress.”

John Bouwman (33)
PHI cliënt

Kwaliteit

De behandelingen van PHI zijn individueel maatwerk, waardoor de kwaliteit significant verbeterd wordt. Middels een grondige diagnose en het samenstellen van een persoonlijk behandelteam, wordt er (mede op basis van erkende richtlijnen) toegewerkt naar een blijvend resultaat. Omdat vanuit Intergrin ingezet wordt op de verbreding en verdieping van kennis en door veel aandacht te besteden aan (bij)scholing, wordt de formule up-to-date gehouden. Daarin worden ook alle (internationale) ontwikkelingen binnen de sector meegenomen.

Veelzijdig en toch focus

De persoonlijke behandelteams van PHI omvatten altijd meerdere disciplines, waardoor patiënten integraal behandeld kunnen worden. De coördinerende regiebehandelaar leidt het hele proces, waarin cognitieve gedragstherapeuten en psychologen uit meerdere specialismen elk hun eigen rol moeten nemen. Naast cognitieve gedragstherapie, coping, acceptatie en commitment therapie, wordt verbinding gelegd met de leefwereld van de patiënt en wordt aandacht gegeven aan lifestyle, voeding, energiemanagement, stress en ontspanning. En waar nodig neemt een fysiotherapeut lichamelijke klachten voor de rekening. Deze verbinding tussen lichaam en geest maakt de PHI-aanpak uniek.

Internationalisatie

Integrin xpl

License to operate

De ontwikkeling van de formules van Intergrin is een kostbaar, langdurig en zeer nauwgezet wetenschappelijk onderbouwd proces, met uitvoerig en in detail beschreven processen en behandelmethoden als resultaat. Intergrin XPL stelt licenties beschikbaar – en ondersteunt – voor één-op-één implementatie van een formule wereldwijd. Zo ook voor PHI. De licentie blijft geldig, zolang de formule onvoorwaardelijk en identiek wordt overgenomen en uitgevoerd.

© Intergrin Intervention Group bv – ProclaimerPrivacy statement