Intergrin

Structureel resultaat
door focus op
integrale interventies

Over onze uniciteit

Door verregaande specialisatie en interventies die gebaseerd zijn op de complexe wederzijdse beïnvloeding van lichaam en geest, realiseren we blijvende resultaten. En omdat we weten dat het altijd beter kan, maken we onze behandelmethoden steeds effectiever en efficiënter.

Onze formules

Chronische pijn te lijf

Gebaseerd op de laatste inzichten en gevoed door grote betrokkenheid, is Het Rughuis in staat om patiënten te bevrijden van chronische pijn, dan wel deze sterk te verminderen. En we weten dat het werkt.

Centra voor psychosomatiek

Angst, depressie, psychosomatische klachten of ernstige onverklaarbare lichamelijke klachten hebben een enorme invloed op de kwaliteit van leven. PHI behandelt lichaam en geest integraal en kan daardoor de levenskwaliteit sterk verbeteren.

Onze unieke kenmerken

Zorg voor de beste behandelmethoden

De zorgformules van Intergrin zijn met de grootste zorg en toewijding ontwikkeld voor patiënten met specifieke klachten. Door een sterke focus op alleen díe klachten, zijn we in staat om tot een optimum te komen van integrale behandelmethoden en procesbeschrijvingen, die minutieus zijn samengesteld en zeer gericht deze klachten te lijf gaan. Juist door niet te kiezen voor breed, maar voor een gerichte focus, zijn de ontworpen behandelmethoden buitengewoon effectief. Lees hier meer over de unieke kenmerken van Intergrin.

“Ik had al een aantal maanden last van pijn, maar bleef gewoon fulltime doorwerken als verpleegkundige. Dat ik steeds meer pijn kreeg, dat hoorde er dan maar bij.”

Margriet van Rooijen
Rughuis-cliënt

Onze oorsprong

Specialisme vraagt om focus

In de eerstelijnszorg zijn chronische of terugkerende aandoeningen vaak vreemde eenden in de bijt, omdat deze toch vooral gericht is op genezen.

Daarom is er tweedelijnszorg, waar mensen terecht kunnen met aandoeningen die niet zomaar te genezen zijn.
Sommige van deze aandoeningen zijn zeer complex, omdat het menselijk lichaam een systeem is, waar de oorzaken van chronische aandoeningen gevolgen kan hebben elders in het lichaam. Wij geloven dat dit om zeer specifieke aandoeningen gaat, die om verregaande kennis van deze complexiteit vraagt, om ze optimaal te kunnen behandelen. Daarom zijn de formules van Intergrin buitengewoon gespecialiseerd, omdat we alleen dan de beste zorg kunnen bieden.

Ons profiel

Intergrin is de houdster van tweedelijns-zorgformules die uitblinken in effectiviteit en blijvende resultaten. We kunnen dat realiseren door als uitgangspunt te hanteren, dat waar het beter kan het ook beter moet, omdat we het zorgen voor en het ontzorgen van onze cliënten steeds centraal stellen in ons denken en handelen. Door multidisciplinair en innovatief te zijn, kunnen we ons blijvend verbeteren, om zo steeds meer waarde te creëren voor onze cliënten.

Onze kernwaarden

Intergrin borgt de kwaliteit van haar dienstverlening middels een stevig fundament van kernwaarden en unieke kenmerken. Onze kernwaarden zijn gebaseerd op focus, state-of-the-art behandelmethoden, nauwkeurig omschreven formules, een interdisciplinaire benadering, persoonlijke aandacht, intensieve begeleiding, consistente uitvoering, meten is weten, een focus op langetermijnresultaten en technische innovatie.

© Intergrin Intervention Group bv – ProclaimerPrivacy statement